Καλώς Ήρθατε Στην Energy AC!

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και κανονισμούς για τη χρήση του ιστότοπου της Φάρμα Μετεώρων, που βρίσκεται στη διεύθυνση  https://farmameteoron.gr/.

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο υποθέτουμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Φάρμα Μετεώρων εάν δεν συμφωνείτε να τηρήσετε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση Απορρήτου και τη Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών και όλες τις Συμφωνίες: “Πελάτης”, “Εσείς” και “Το δικό σας” αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που συνδέεται σε αυτόν τον ιστότοπο και συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας. “Η Εταιρεία”, “Εμείς οι ίδιοι”, “Δικό Μας”, “Εμάς” και “Μας”, αναφέρεται στην Εταιρεία μας. Το “Μας” ή “Εμάς”, μπορεί να αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και στον εαυτό μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, αποδοχή και εκτίμηση πληρωμής που απαιτείται για την ανάληψη της διαδικασίας της βοήθειάς μας στον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο για τη ρητή κάλυψη των αναγκών του Πελάτη σε σχέση με την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών της Εταιρείας, συμφωνούν με και υπόκεινται στο ισχύον δίκαιο. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό, κεφαλαίο ή / και / ή αυτός / αυτές, θεωρείται ως εναλλάξιμη και ως εκ τούτου αναφέρεται στην ίδια.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies. Με την πρόσβαση στην Φάρμα Μετεώρων, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε cookies σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Φάρμα Μετεώρων.

Οι περισσότεροι διαδραστικοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookie για να ανακτήσουν πληροφορίες του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας για να επιτρέψουν τη λειτουργικότητα ορισμένων περιοχών, για να διευκολύνουν τα άτομα που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας. Μερικοί από τους συνεργάτες / διαφημιστικούς συνεργάτες μας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

Άδεια

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η Φάρμα Μετεώρων και / ή οι δικαιοπάροχοι του κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό της Φάρμα Μετεώρων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από την Φάρμα Μετεώρων για δική σας προσωπική χρήση που υπόκειται σε περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν επιτρέπεται:

 • Η αναδημοσίευση υλικού από την Φάρμα Μετεώρων.
 • Η πώληση, η ενοικίαση ή η επινοικίαση υλικού από την Φάρμα Μετεώρων.
 • Η αναπαραγωγή και η αντιγραφή υλικού από την Φάρμα Μετεώρων.
 • Η αναδιανομή περιεχομένου από την Φάρμα Μετεώρων.

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει στις 17 Μαΐου 2021

Τμήματα αυτού του ιστότοπου προσφέρουν την ευκαιρία στους χρήστες να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου. Η Φάρμα Μετεώρων δεν φιλτράρει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή ελέγχει σχόλια πριν από την παρουσία τους στον ιστότοπο. Τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις ιδέες και τις απόψεις της Φάρμα Μετεώρων, των αντιπροσώπων και / ή των συνεργατών του. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν τις ιδέες και τις απόψεις του ατόμου που δημοσιεύει τις ιδέες και τις απόψεις του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, η Φάρμα Μετεώρων δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια ή για οποιαδήποτε ευθύνη, ζημιές ή έξοδα που προκλήθηκαν ή / και υπέστησαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης ή / και δημοσίευσης ή / και εμφάνισης των σχολίων σε αυτόν τον ιστότοπο.

Η Φάρμα Μετεώρων διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα σχόλια και να αφαιρεί τυχόν σχόλια που μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλα, προσβλητικά ή προκαλούν παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Εγγυάστε και δηλώνετε ότι:

 • Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε σχόλια στον ιστότοπό μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκαταθέσεις για να το κάνετε.
 • Τα σχόλια δεν εμπίπτουν σε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 • Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, υποτιμητικό, προσβλητικό, άσεμνο ή με άλλο τρόπο παράνομο υλικό που αποτελεί προσβολή της ιδιωτικής ζωής.
 • Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για να ζητήσουν ή να προωθήσουν επιχειρήσεις ή έθιμα ή να παρουσιάσουν εμπορικές δραστηριότητες ή παράνομη δραστηριότητα.
 • Παραχωρείτε στην Φάρμα Μετεώρων μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας και εξουσιοδότησης άλλων ατόμων για χρήση, αναπαραγωγή και επεξεργασία οποιωνδήποτε από τα σχόλιά σας σε οποιαδήποτε μορφή, μορφές ή μέσα.

Υπερσύνδεση Με Το Περιεχόμενό Μας

Οι ακόλουθοι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται στον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

 • Κυβερνητικές υπηρεσίες.
 • Μηχανές αναζήτησης.
 • Ειδησεογραφικοί οργανισμοί.
 • Οι διαδικτυακοί διανομείς καταλόγων μπορούν να συνδέονται στον ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο που υπερσυνδέονται με τους ιστότοπους άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων.
 • Διαπιστευμένες επιχειρήσεις, εκτός από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, φιλανθρωπικά εμπορικά κέντρα και φιλανθρωπικές ομάδες συγκέντρωσης χρημάτων που ενδέχεται να μην υπερσυνδέονται στον ιστότοπό μας.

Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται στην αρχική μας σελίδα, σε δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες του ιστότοπου, εφόσον ο σύνδεσμος:

 • Δεν είναι καθόλου παραπλανητικός.
 • Δεν συνεπάγεται με ψευδή χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή / και υπηρεσιών του.
 • Ταιριάζει στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδέσμου σύνδεσης.

Ενδέχεται να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:

 • Κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών καταναλωτών ή / και επιχειρήσεων.
 • dot.com ιστότοποι κοινότητας.
 • Ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύματα.
 • Διαδικτυακές πύλες.
 • Λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες.
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικές ενώσεις.

Θα εγκρίνουμε αιτήματα σύνδεσης από αυτούς τους οργανισμούς εάν αποφασίσουμε ότι:

 • Ο σύνδεσμος δεν θα μας έκανε να κοιτάξουμε δυσμενώς τον εαυτό μας ή στις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας.
 • Ο οργανισμός δεν έχει αρνητικά αρχεία μαζί μας.
 • Το όφελος για εμάς από την προβολή της υπερσύνδεσης αντισταθμίζει την απουσία της Φάρμα Μετεώρων.
 • Ο σύνδεσμος βρίσκεται στο πλαίσιο των γενικών πληροφοριών πόρων.

Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα εφ ‘όσον ο σύνδεσμος:

 • Δεν είναι με κανένα τρόπο παραπλανητικός.
 • Δεν συνεπάγεται ψευδώς χορηγία ή έγκριση του συνδέσμου και των προϊόντων ή των υπηρεσιών του.
 • Ταιριάζει στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδέσμου.

Εάν είστε ένας από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα e-mail στο meropi.alia.m@gmail.com. Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα οποιωνδήποτε διευθύνσεων URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδέσετε με τον ιστότοπό μας και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας στις οποίες θέλετε να συνδέσετε. Περιμένετε 2-3 εβδομάδες για απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να υπερσυνδέσουν στον ιστότοπό μας ως εξής:

 • Χρησιμοποιώντας το εταιρικό μας όνομα.
 • Με τη χρήση του ενιαίου εντοπισμού πόρων που συνδέεται.
 • Με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής του ιστοτόπου μας, που συνδέεται με αυτό και έχει νόημα στο πλαίσιο και τη μορφή του περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδέσμου.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου της Φάρμα Μετεώρων ή άλλων έργων τέχνης για τη σύνδεση απουσίας συμφωνίας άδειας για εμπορικά σήματα.

iFrames

Χωρίς προηγούμενη έγκριση και γραπτή άδεια, δεν επιτρέπεται η δημιουργία πλαισίων γύρω από τις ιστοσελίδες μας που αλλάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή εμφάνιση του ιστότοπού μας.

Ευθύνη Περιεχομένου

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να μας προστατεύσετε και να μας υπερασπιστείτε από όλες τις αξιώσεις που εμφανίζονται στον ιστότοπό σας. Κανένας σύνδεσμος δεν πρέπει να εμφανίζεται σε οποιονδήποτε ιστότοπο που μπορεί να ερμηνευθεί ως δυσφημιστικός, άσεμνος, εγκληματικός ή που παραβιάζει ή υποστηρίζει την παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων.

Το Απόρρητό Σας

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου

Επιφύλαξη Δικαιωμάτων

Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε να αφαιρέσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο σύνδεσμο στον ιστότοπό μας. Εγκρίνετε την άμεση κατάργηση όλων των συνδέσμων στον ιστότοπό μας κατόπιν αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και την συνδεδεμένη πολιτική ανά πάσα στιγμή. Με τη συνεχή σύνδεση με τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να ακολουθείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.

Κατάργηση Συνδέσμων Από Τον Ιστότοπό Μας

Εάν βρείτε κάποιον σύνδεσμο στον ιστότοπό μας που είναι προσβλητικός για οποιονδήποτε λόγο, είστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε και να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή. Θα εξετάσουμε τα αιτήματα για την κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τον καταργήσουμε ή να σας απαντήσουμε άμεσα.

Δεν διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβεια. Ούτε υποσχόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος θα παραμείνει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο θα είναι ενημερωμένο.

Αποποίηση ευθυνών

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τους όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση δεν θα:

 • Δεν υπάρχει παράβαση γενικού νομικού καθήκοντος αρωγής που έχουμε απέναντί σας.
 • Αντίστοιχη απώλεια ή ζημία δεν είναι απότοκη με ευλόγως προβλεπόμενο τρόπο οποιασδήποτε αντίστοιχης παράβασης.
 • Περιορίσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή / και σας και με τον οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Οποιαδήποτε επίταση της απώλειας ή της ζημίας προκύπτει από εκ μέρους σας παράβαση των παρόντων Όρων χρήσης.

Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από χρήστες της ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Κανένα από τα περιεχόμενα του παρόντος δεν θα περιορίζει και δεν θα εξαιρεί την ευθύνη μας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτει από εκ μέρους μας αμέλεια ή αμέλεια των εργαζομένων μας, των συνδεδεμένων μας εταιρειών, των αναδόχων μας ή των αντιπροσώπων μας.

Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα ενότητα και αλλού σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών:

 • Υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο.
 • Διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση, σε αδικοπραξία και για παραβίαση του νόμιμου δασμού.

Εφόσον ο ιστότοπος και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες στον ιστότοπο παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης.