Στρατηγού Καραϊσκάκη 91, Χαϊδάρι 12461

2130990810