Κεντρική Αγορά Αθηνών, Άγιος Ιωάννης Ρέντης 18233

2104838110