Αφοί Αστέριου Μήσιου ΟΕ

Ελ. Βενιζέλου, Αμπελώνας 40400

6973398097-6973482303-2492032202