Σακατάς Αστέριος

Επαρ.Οδ. Λάρισας – Καλλιπεύκης 86, Βρυότοπος 40400

2492031335