Σεραφόγλου Νικόλαος

Λεωφόρος Ηρακλείου 305, Νέο Ηράκλειο 14122