Πιπερίδου Μαρία

Αγίου Δημητρίου 18, Νέο Φάληρο 18547