Λεωφ. Δημοκρατίας 67, Ασπρόπυργος 19300

2105577709