Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 65, Χαϊδάρι 12461

2105810701