Παρασκευόπουλος Γεώργιος

Κότρωνος 45, Αιγάλεω 12241