Ξυνόγαλα

από Γίδινο γαλα

Συστατικά:

φρέσκο γάλα γίδινο, καλλιέργεια,

Καθ. Βάρος:

500ml

Διατηρείται στο ψυγείο από 0°C -4°C

Μετά το άνοιγμα καταναλώνεται εντός 4 ημερών

ΦΑΡΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ - farmameteoron.gr | Develop by CRAFT